Spelregels

Wij zijn geen professionele verhuurorganisatie. We stellen onze familiebungalow beperkt beschikbaar om meer mensen te laten genieten van de prachtige natuur in en rond het Drents-Friese Wold en om onze vaste kosten te bestrijden.


De spelregels zijn als volgt:

- Reserveren per mail en het invullen van het toegezonden aanmeldingsformulier.


- Reservering wordt definitief na onze bevestiging en na betaling van de huursom plus de borgsom, binnen 10 dagen na onze bevestiging.


- Volledige huursom inclusief borgsom ( E 150,-) dient te zijn voldaan uiterlijk 4 weken voor de aanvang van de gehuurde periode. Is het verschuldigde bedrag dan niet betaald, dan wordt dit beschouwd als annulering.


- Indien reservering en aanmelding binnen de 4 weken vallen dan aansluitende spoedovermaking van het bedrag.


- Bij annulering tot 4 weken voor de huurperiode is 30% van de huursom verschuldigd.


De huurder(s) dient (dienen) zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs, zoals paspoort. Dit in verband met de gemeentelijke veiligheidsvoorschriften.


- Bij annulering binnen 4 weken voor de aanvang van de huurperiode is de gehele huursom verschuldigd, doch niet de borgsom. Het eventueel teveel betaalde wordt zonder kosten teruggestort. Wordt de gehuurde periode na annulering alsnog aan een ander verhuurd, dan is 30% van de huursom verschuldigd.

Wij adviseren u een annuleringsverzekering te sluiten. Bijv. bij uw assurantie-adviseur of de ANWB.


- Van gebruikers verwachten wij, dat bij vertrek de bungalow zonder beschadiging achter wordt gelaten.


- Schade veroorzaakt door (of door nalatigheid van) de gebruikers dient te worden vergoed. Van de gebruiker verwachten we dat de schade direct wordt gemeld zodat we voor reparatie/vervanging kunnen zorgen.

- Uiterlijk 4 weken na het einde van de gehuurde periode wordt de borgsom terugbetaald mits de woning zonder schade is achtergelaten en niets aan de inventaris ontbreekt of is beschadigd, tenzij schade of verlies volledig door de gebruiker is vergoed. (Bij verlies van een sleutel moet helaas i.v.m. vervanging van sloten, euro 250,- in rekening worden gebracht.)


- Latere aankomst of eerder vertrek van de huurder dan overeengekomen geeft geen recht op restitutie van (een deel van) de huursom.


- De vakantiewoning is ingericht met 4 slaapplaatsen maar wordt verhuurd voor 2 volwassen personen.


- Er kunnen nooit meer dan 4 personen (boven de 1 jaar) overnachten. Dit alleen na overleg en na onze schriftelijke toestemming


De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
(1) diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook tijdens of ten gevolge van uw verblijf in de vakantiewoning, voor: (2) het uitvallen of buitenwerking stellen van technische apparatuur en/of nutsvoorzieningen, voor: (3) calamiteiten, -in welke vorm dan ook- die uw verblijf zouden kunnen veronaangenamen.


- De verhuurder heeft het recht tijdens de verhuurperiode de vakantiewoning te controleren en te inspecteren.*Bungalowpark De Kloosterhof®

*Hippisch Bungalowpark De Kloosterhof®

zijn ingeschreven handelsmerken.